Održana skupština - HU 'KOCE ZAUVEK'

Dana 10.05.2022 godine sa početkom u 19.00h u prostorijama HU Koce Zauvek održana je redovna skupština udruženja gde je delegatima prezentovan rad udruženja za 2021 god i donet plan rada za 2022 godinu.

Tokom 2021 godine HU Koce Zauvek na akcija DDK prikupljeno je 1510 jedinica.

HU Koce Zauvek nastavlja svoj rad i u ovoj godini, sa još više motivacije i želje - da se pruži pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

Slike sa Skupštine