Radno predsedništvo

Radno predsedništvo

Članovi radnog predsedništva

Blagoje Kocić

Predsednik udruženja (100davanja)

“Predsednik Udruženja i osnivač, sa 100 datih jedinica krvi do sad. ”

Blagoje KocićPredsednik udruženja

Zoran Mladenović

Predsednik skupštine udruženja

“Zoran Mladenović, predsednik Skupštine Udruženja. Višestruki dobrovoljni davalac krvi, koji je svoju plemenitu misiju ispoljio 205 puta, i apsolutni je rekorder u Vranju ”

Zoran Mladenović Predsednik skupštine udruženja

Sokolov Leonča

Sekretar Udruženja

“Sekretar udruženja, 60 davanja do sada.”

Sokolov Leonča Sekretar udruženja

Djelić Dejan

Predsednik izvršnog odbora

“Predsednik izvršnog odbora, 50 davanja do sada. ”

Djelić Dejan Predsednik izvršnog odbora